About Us | Allen Gold Silver Exchange

Allen Gold & Silver Exchange has set its mission to offer our customers the first-rate service at all our branches in Texas. We work hard to make our services accessible and easy to use for jewelry lovers seeking unique and distinctive pieces. If you’re looking for diamond rings or other exquisite jewelry, our team is with you every step of the way.

Each of our designs represents a milestone in our customers’ lives, so we customize the experience. It’s our mission to not only meet but also exceed your expectations and make sure that you will leave us satisfied with an exceptional memory.

Allen Gold & Silver Exchange is where one can find a variety of top-notch jewelry, and more importantly, we emphasize that customer satisfaction is our priority. No matter your experience with jewelry, we will assist you find the right piece.

Please come and visit one of our stores or check out our website to see some fabulous jewelry that we sell. We’re here to help you choose something stunning for yourself or as a gift that someone else will never forget.

Bán đồ trang sức của bạn 972-996-4605 Allen, TX

Here at Allen Gold and Silver Exchange, we appraise many different valuables including kim cương, antique jewelry, gems, coins, metals, gold, stones, watches and luxury watches. If you’re not sure if you want to sell your valuables to us, give us a call! We will be happy to provide you with any information you may need before you bring your valuables to us. 

Nếu bạn không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc đánh giá giá trị của những tác phẩm của mình thì việc cố gắng tìm ra những điều này có thể khá đau đầu. Những người không chuyên nghiệp rất dễ vô tình đánh giá sai sản phẩm của bạn. Những vật có giá trị của bạn sẽ được định giá dựa trên tình trạng của chúng khi chúng tôi nhận được nó. Có nhiều điều mà Chuyên gia đá quý của chúng tôi sẽ tính đến khi chúng tôi phân loại các mặt hàng của bạn, chẳng hạn như giá trị karat (10k, 14k, 18k hoặc vàng nguyên chất) nếu đó là vàng hoặc kim cương, trọng lượng, kích thước, màu sắc, tính sẵn có, độ tinh khiết, đường cắt , tem kim hoàn và nhiều thứ khác. 

Allen Gold & Silver Exchange Offers Exquisite Jewelry and Precious Metals Across Texas Locations

Sàn giao dịch vàng bạc Allen phục vụ khách hàng ở nhiều địa điểm ở Texas. Chúng tôi hỗ trợ những người đàn ông và phụ nữ quan tâm đến việc tìm kiếm những tấm gương nổi bật về kim cương tốt nhẫn, dây chuyền, bông tai, và nhiều hơn nữa. Cửa hàng của chúng tôi sẽ mua bán vàng và các kim loại quý khác (bao gồm cả đồng hồ). Đôi khi chúng tôi chấp nhận các mặt hàng trong thương mại. Hãy sớm ghé thăm chúng tôi trực tuyến hoặc qua điện thoại để khám phá nhiều dịch vụ hữu ích.

Liên lạc

Có sẵn từ 10 giờ sáng - 6 giờ chiều